Bildiri

ÜNAK2019’de sunulan bildiriler elektronik ortamda hazırlanacak ve ÜNAK2019 Bildiriler başlığı altında e-kitap olarak basılacaktır. Bu nedenle bildiri sahiplerinin çalışmalarını Bildiri Tam Metin Şablonu’na uygun biçimde düzenlemeleri gerekmektedir.

Ayrıca, bildiri sahipleri, bildiri özetlerini (Bildiri Özeti Şablonu) 1 Temmuz 2019 tarihine kadar Bildiri Gönderme Formu ile yüklemelidirler. Bildiri özetleri Bilimsel Kurul değerlendirilmesinden geçecektir. Kabul edilen bildiriler 12 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilecektir. Bildiri özetleri en az 300 en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.

Özette araştırmanın amacına, kapsamına, araştırma sorularına yer verilmeli, yöntem, bulgular ve sonuçlara kısaca değinilmeli ve kaynakça eklenmelidir. Ön değerlendirmede belirtilen biçimde hazırlanmayan bildiri özetleri dikkate alınmayacaktır.

SPONSORLAR

Ana Sponsor

Altın Sponsor

Gümüş Sponsorlar

Bronz Sponsorlar