Önemli Tarihler

25 Şubat 2019
İlk Duyuru
25 Şubat 2019
25 Mart 2019
İkinci Duyuru
25 Mart 2019
29 Nisan 2019
Üçüncü Duyuru
29 Nisan 2019
1 Temmuz 2019
Bildiri ve Sunum Özetleri ve Poster Gönderimi
1 Temmuz 2019
12 Ağustos 2019
Bildiri ve Sunum Özetleri ve Poster Kabulü
12 Ağustos 2019
9 Eylül 2019
Bildiri ve Sunumların Tam Metinlerinin Gönderilmesi
9 Eylül 2019
3-4 Ekim 2019
Sempozyum
3-4 Ekim 2019
SPONSORLAR

Ana Sponsor

Altın Sponsor

Gümüş Sponsorlar

Bronz Sponsorlar