Önemli Tarihler

25 Şubat 2019
İlk Duyuru
25 Şubat 2019
25 Mart 2019
İkinci Duyuru
25 Mart 2019
29 Nisan 2019
Üçüncü Duyuru
29 Nisan 2019
21 Temmuz 2019
Bildiri ve Sunum Özetleri ve Poster Gönderimi
21 Temmuz 2019
12 Ağustos 2019
Bildiri ve Sunum Özetleri ve Poster Kabulü
12 Ağustos 2019
9 Eylül 2019
Bildiri ve Sunumların Tam Metinlerinin Gönderilmesi
9 Eylül 2019
3-4 Ekim 2019
Sempozyum
3-4 Ekim 2019
SPONSORLAR

Ana Sponsor

Altın Sponsor

Gümüş Sponsorlar

Bronz Sponsorlar