Poster

Poster Yarışması

ÜNAK olarak bu yıl geleceğin meslektaşlarımızı da ÜNAK 2019 Sempozyumuna bekliyoruz.

Bu amaçla Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencilerinin katılacağı bir Poster Yarışması düzenlenmiştir.

Konu Önerileri: Kütüphanelerimizin Geleceği: İş Birliği

 • Basılı ve elektronik kaynakların seçiminde, alınmasında ve kullanılmasında iş birliği: Konsorsiyumlar ve çeşitlendirilmesi, ortak lisanslamalar (elektronik kitaplar), kullanım istatistiklerinin değerlendirilmesi, var olan iş birliklerinin değerlendirilmesi, Kütüphane hizmetleri, kütüphaneler arası ödünç verme vb.
 • Eğitimde iş birliği: BBY bölümlerinin akreditasyonu ve bölümler arasında iş birliği vb.
 • Personel iş birliği: Personel değişimi (ulusal ve uluslararası), yaşam boyu eğitim, hizmet içi eğitimler, uzmanlaşmış ya da uzmanlaşma yolunda ilerleyen kütüphanecilerin yetiştirilmesi, geliştirilmesi vb.
 • Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları ile iş birliği: Dernek çalışmaları ve ortak projeler, ortak politikaların geliştirilmesi; kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla ve üniversitelerle ortak politikaların geliştirilmesi, ulusal standartlar ile toplu katalog çalışmaları, ulusal otorite dizinleri vb oluşturulması.

Kimler Katılabilir?
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm öğrencileri

Son Başvuru Tarihi:
Posterler, poster özeti ile birlikte; 1 Temmuz 2019 tarihine kadar, JPEG, PDF formatları olmak üzere ÜNAK2019 web sayfasına yüklenecektir.

Poster Gönderimi son tarih: 01 Temmuz 2019

Kabul edilen posterlerin ilanı: 12 Ağustos 2019

 • Başvuruların değerlendirilmesi ÜNAK Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır.
 • Sergilenmeye hak kazanan posterler 12 Ağustos 2019 tarihinde duyurulacaktır.
 • En iyi poster ÜNAK2019’da; katılımcılar tarafından oylanarak belirlenecektir. En çok oy alan ilk üç poster ÜNAK2019 Sempozyum web sayfasında yayınlanacaktır. Tüm katılımcılara katılım belgesi verilecektir.
 • Sergilenmeye hak kazanan posterlerin basılı formatları, sergilenecek olan bölümde asılması, kaldırılması ve takibi, sempozyum süresince konaklama/ulaşım masrafları poster sahiplerinin sorumluluğundadır.

Değerlendirme sürecinde; konu, yaratıcılık, düzen ve tasarım, poster organizasyonu dikkate alınacaktır.

Poster Özellikleri ve Kurallar:

 • Poster boyutu: 70 x 100 cm.
 • Poster dili: Türkçe, İngilizce
 • Poster formatı: Dijital (PDF, JPEG)

Poster içeriğinde bulunması gereken bilgiler: Başlık, hazırlayan/hazırlayanlar, en az 3 en fazla 6 adet olmak üzere anahtar kelime, posterin amacı, kullanılan yöntem, sonuç, değerlendirme ve kaynakça.

Sadece .PDF veya .JPG formatında dosya yükleyebilirsiniz.

CAPTCHA Resmi

SPONSORLAR

Ana Sponsor

Altın Sponsor

Gümüş Sponsorlar

Bronz Sponsorlar